top of page

••• NL •••

DISCLAIMER

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.

 

We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

WIJZIGINGEN
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

 

COLOFON
Copyright 2019 Celeb Studio’s

Celeb Studio’s
Celebesstraat 33
1521 BR Wormerveer

www.celebstudios.nl
info@celebstudios.nl
KVK: 619764820000
 

••• ENG •••

DISCLAIMER

The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of our knowledge. However, we cannot assume any liability for the up-to-dateness, completeness or accuracy of any of the pages.

The content and works published on this website are governed by the copyright laws of the Netherlands. Any duplication, processing, distribution or any form of utilisation beyond the scope of copyright law shall require the prior written consent of the author or authors in question

COLOFON
Copyright 2019 Celeb Studio’s

Celeb Studio’s
Celebesstraat 33
1521 BR Wormerveer

www.celebstudios.nl
info@celebstudios.nl
KVK: 619764820000
 

bottom of page